Rätt är inte alltid rätt!

•1.       Hur olika är mäns och kvinnors beteenden, värderingar, förutsättningar och villkor?

Beskriv skillnaderna mellan könen som du uppfattar det. Vad beror skillnaderna på? Hur mycket beror det på biologiska skillnader och hur mycket på vår uppfostran och samhällets normer? Tycker du att synen på och uppdelningen mellan män och kvinnor är bra som den är eller borde den förändras? Isåfall hur.  Argumentera för din åsikt!


Män och kvinnor har såklart olika beteenden, värderingar, förutsättningar och villkor, men varför? Därför att det är den biologiska faktorn som separerar oss, vilket är naturligt. Varför ska man försöka göra ALLT jämställt när naturen själv separerat oss och gett oss delade beteenden, värderingar, förutsättningar och villkor.

Kvinnor föder barn, det gör inte vi män?!

Män jagade för att försörja familjen, det gjorde inte kvinnor - då de var för upptagna med att göra "världens jobbigaste sak" dvs. att uppfostra många barn.
 Visst, vi klandrar inte kvinnorna för att de uppfostrar våra barn, men hade vi män kunnat göra det bättre? Jag tror inte det faktiskt, då kvinnan alltid har gjort det genom historien. Från tiden då vi jagade vår egen mat i naturen, från tiden då Adolf Hitler fostrade samhället så att männen skulle jobba och kvinnorna föda söta ariska barn tills idag där både män och kvinnor jobbar. Båda könen tar idag hand om barnen (i Sverige), men en "evolutionsprocess" som skett under flera tusentals år då kvinnor tagit hand om barnen kan inte ha varit "fel" på något sätt.
Kvinnor, verkar enligt historien ha varit bättre på denna syssla än vi män.


Men det verkar väldigt intressant hur historien plötsligt ändrats i "västvärlden" på endast 50 år.  För femtio år sedan, tog majoriteten av kvinnorna i hushållet hand om barnen. Idag är det blandat, trots att fler kvinnor tar hand om barnen än män så finns det trots allt män som gör det... i större utsträckning än för femtio år sedan. Men då var samhällets normer annorlunda.  Förr var det troligtvis inte väldigt accepterat i samhället att män uppfostrar barn, det var ju en kvinnosyssla. Sånt skulle inte män hålla på med, annars var man ju inte manlig, då var man en kärring!


På femtio år har väldigt mycket ändrats, att män uppfostrar barn har blivit mer accepterat, homosexuallitet är mer accepterat, annorlunda personligheter, hela jämställdhetsdebatten har också blivit mer accepterad. Förr tror jag inte att kvinnor vågade talade om jämställdhet, då männen hade lagen på sin sida i många länder. Att aga sina barn var tillåtet, så det skulle inte förvåna mig om husaga var tillåtet även mot fruntimmer.


Att vi fått tilldelade yrken & arbeten p.g.a. vår fysik, vår mentalitet, vår förmåga att utföra något - vilket allt länkas till vårt kön.


Nu har vi gått tillbaka i tiden väldigt långt, då män jagade osv. Men det är från den tiden vi har fått vårt beteende: när kvinnorna uppfostrade många barn var ansvar, lugnhet i samband med kärlek till barnen mycket viktigt.  Mentalitet och respekt spelade väldigt stor roll, och allt hängde på uppfostran med stor disciplin då barnen sönerna skulle bli stora & starka krigare/jagare - medan döttrarna skulle bli disciplinerade "hemmafruar" som skulle gör allt för att tillfredställa sin make när han kom hem helt utmattad på natten från att ha jagat.


Männen jagade, kämpade för att överleva, och få sin familj/släkt att överleva. Han hade inte bara sig själv att mata, utan sin fru och deras barn. Det spelade ingen roll om mannen kom hem tomhänt, utan något byte i händerna - familjen stöttade honom och det fanns alltid en annan dag han kunde gå ut och jaga. Därför har disciplin och respekt för mannen troligtvis utvecklats. Då han var stark och försedde familjen med längre liv (föda).
Kvinnorna kunde inte göra uppror och klaga på mannen för att han kom hem tomhänt, som de gör idag när mannen inte sköter sina sysslor väl.


 Mannen jagade därför att han var bäst lämpad för att jaga. När han mötte vilda djur i naturen, mitt i natten blev det självklart att han blev rädd... men efter ett tag minskade rädslan då han lärde sig vilka djur som var farliga och vart djuren höll till. Mannen utvecklade oerhörd disciplin då han var tvungen att vänta på bytet under en väldigt lång tid. Rädslan minskade och disciplinen, tålamodet, styrkan, uthålligheten och mycket annat ökade... pga. Det han utförde. Han hade såklart väldigt stor press på sig, då allt handlade om att överleva - han skulle inte endast förse sig själv med mat då hela familjen stod på väntelistan.


Detta skar sig djupt i våra benstommar visar historien då det var naturligt för mannen att jaga, och kvinnan att föda barn och ta hand om familjen.


Det leder till att värderingarna på så sätt blir olika. Mannen värderade främst en dagssyssla (då det fortfarande var ljust ute) och det var att jaga -> som sedan kom att bli till att jobba. Att jaga och jobba är i stort sett samma sak, då huvudmålet med arbetet är att försörja någon/några.


I "västvärlden" har detta ändrats en smula då medelklassen ofta har en kvinna/mamma i hemmet som också jobbar. Men att mannen jobbar och försörjer familjen på olika sätt, syns främst i u-länder. Om vi tittar på t.ex. mitt hemland Kosovo före 1998 (innan kriget bröt ut)  så var det främst mannen som jobbade i hushållet medan kvinnan var en s.k. "hemmafru".

Efter kriget under utvecklingen och återuppbyggnaden av landet med hjälp från "västvärlden" har de gamla traditionerna dolts - och med tanke på världsekonomins lågkonjunktur och stigande bensin/matpriser är nu även "hemmafrun" tvungen att arbeta. (Trots att arbetslösheten är så låg, vilket den egentligen inte är utan de flesta jobbar svart i Kosovo)


Kvinnor och män har det i Sverige väldigt bra! Varför? Vi anses som det mest jämställda landet. Trots det klagar vi och försöker få varenda sak jämställt.


I mina ögon anser jag att det är resultatet av ett jämställt land. Då folk hela tiden försöker klaga på varenda sak som inte är "jämställt" . I ett demokratiskt & jämställt land kan många tycka är det perfekta landet. Men vad händer när något är perfekt? Man försöker hela tiden hitta sårbarheter, skavanker och andra saker som kan missnöja en.


Därför säger jag bara, släpp det! Vi lever i ett av världens mest jämställda och jämlika land!

För att få ett land så jämställt som möjligt är man tvungen att bryta samhällets normer! Ett exempel är när Lunds Universitet antog studenter, där i en utbildning majoriteten % kvar kvinnor. För att jämna ut detta antog de fler % män vid nästa uttagning - vilket många tycker är fel. Man använde sig då av kvotering vilket det råder delade uppfattningar vare sig det är rätt eller fel, men grundtanken var god? Eller?!


Synen på män och kvinnor är idag väldigt delad p.g.a. vart man befinner sig rent geografiskt. Vi i "väst" tycker säkert att kvinnor i Mellanöstern och delar i Afrika inte behandlas lika, och därmed är "utpressade, okunniga och allmänt illa behandlade". Men vilken rätt har vi i väst att ens tänka, och inte minst uttrycka oss på det viset i media och andra diskussioner. Vi lever under våra samhällsnormer här. Varför ska vi, uppfostrade på vårt vis kunna kritisera deras samhällsnormer som delvis uppfostrat dem?


Enligt BNP, GDP, GDI och andra mätningar lever vi i väst bättre och har högre levnadsstandarder .  Men samhällsnormer är väldigt avgörande, de kan ha bättre/sämre samhällsnormer, där vad anses rätt och fel är helt annorlunda. Därför finns inget rätt och fel, då de är uppfostrade på deras vis och vi på vårt.


Hade det varit rätt att utpeka någon person som något negativt, p.g.a. hur han/hon tänker & beter sig i vissa situationer? Jag menar, vi har accepterat väldigt mycket i modern tid, homosexualiteten har blivit mer accepterad och normerna minskar. Men varför kan vi inte acceptera hur andra lever i olika länder med helt annorlunda kultur, samhällsnormer och lagar?  

•2.       Tänk dig att du skulle tvingas eller få möjligheten att byta kön. Fundera och beskriv hur ditt liv, dina intressen eller beteendemönster skulle kunna tänkas förändras om du bytte kön. Diskutera hur stor del av din personlighet som är beroende av kön.


Om jag idag, hade bytt kön hade jag troligtvis varit "neutral" dvs. jag hade inte brytt mig så väldigt mycket. Det hade lett till att jag hade haft lättare att plugga - då jag tror att pojkar har svårare att hänga med i skolan p.g.a. press från vänner, familj, relationer och det största: sporten man håller på med. Enligt en undersökning av SCB " Pojkar upplever emellertid i större utsträckning än flickor att de har svårt att sitta still och koncentrera sig." Detta kan jag själv relatera till. Då pojkar genom min skoltid alltid varit "spralliga" och haft svårt att t.ex. läsa en bok utan att få fjärilar i magen och varit tvungna att springa/prata ut känslorna.


Tjejer har däremot i mina ögon, lättare att sitta still och koncentrera sig. Därför tror jag tjejer har lättare för att plugga, och på det viset lyckas bättre än killar när det gäller utbildning.

SCB skriver även; " Närmare hälften av eleverna i mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet ställer höga krav på sig själva när det gäller hur det går i skolan. Andelen ökar emellertid markant med stigande ålder och är allra högst bland flickor i gymnasiet."


I mina ögon verkar det som att tjejer, rent mentalt och biologiskt har lättare att studera. Samtidigt som pressen ökar, utvecklar man troligtvis någon form av stresshormon i kroppen. Vilket i många fall inte är bra, då det kan leda till olika sjukdomar, speciellt cancerinfekterade celler har svårare att reparera sig p.g.a. alla reparerande "resurser" fokuserar sig på stresshormonerna. Dessutom kan detta ske i samband med för lite vila. Studenter som väldigt ofta pluggar väldigt sent på kvällen p.g.a. träning på dagen ökar då risken för dessa sjukdomar.


Men stress kan även vara bra, som suntliv.nu förklarar. Eftersom vi nu konstaterat att tjejer överlag har lättare för att koncentrera sig betyder det inte att de är mer stresståliga. Men eftersom tjejer är bättre på att koncentrera sig betyder det att med hjälp av stress - borde de kunna uppnå ännu bättre resultat. Om man då kan utnyttja stressen på ett bra sätt.


Trots att vi nu konstaterat att tjejer mentalt kan fokusera sig bättre än killar, har t.ex. samhället inte lika höga krav på tjejer.  Ett exempel är sporter.  Majoriteten bryr sig verkligen inte om feminina lagsporter. Låt oss säga damfotboll, majoriteten av svenskarna bryr sig inte om Sveriges damlag vinner EM. Däremot köper vi EM och VM-biljetter för flera tusen kronor för att se herrlaget spela.


Men vi måste vara överens om en sak; damfotboll håller inte lika hög klass som herrfotboll. Inom damfotbollen ser vi väldigt sällan cykelsparkar, gula & röda kort, fula tacklingar och enormt fina frisparkar som går rätt in i krysset från halva planen.  Vilket vi gör när vi tittar på spanska La Liga, engelska Premier League och tyska Bundesliga.


Men sporter är inte allt. Vi ser dessa exempel i arbetslivet också. Människor med det feminina könet är inte förväntade att göra en lika stor insats som det motsatta könet. Arbetsgivare förväntar inte sig lika mycket av en kvinna, som av en man. Vi ser beviset i lönebrevet.


Efter väldigt mycket snack i media, och i skolan vet vi att tjejer överlag tjänar mindre än män "för samma arbete". Men så är det, för att arbetsgivaren förväntar sig inte lika mycket av en kvinna som av en man. Om jag personligen äger en firma, där jag har två anställda, en kvinna och en man. Förväntar jag mig att mannen arbetar mycket mer och mycket fortare (arbetet behöver inte vara bättre utfört kvalitetsmässigt, då tjejer är mer noggranna och allmänt mer perfektionister, är män som är "slarviga").


Återigen till mitt könsbyte, under momentet tror jag inte att mina intressen plötsligt skull ändras. Jag hade fortsatt göra saker som jag finner intressant och säkerligen utvecklat nya intressen, därför kan könsbyte vara väldigt givande.  Jag vet tyvärr inte vilka intressen som jag hade blivit intresserad av, men troligtvis musik, film och mat då jag finner det väldigt roande som kille också. Därför tror jag inte könsbyte innebär drastiska åtgärder när det gäller vad man tycker om, vad som intresserar en osv. Det enklaste hade nog varit att fråga någon som gjort ett könsbyte, men en sak är säker: Jag tror att intressen hade varit väldigt lika, mer än vad man tror!


Att selektera personligheter tackvare kön är fel, att få sin personlighet bortspolad bara för att man ändrar kön är rent skitsnack tror jag. Jag tror inte personlighet har något att göra med kön.  Att vara snäll, omtänksam och allmänt känslig kan både tjejer och killar vara. Fast det sker nog på olika nivåer, och olika nivåer av hur man utrycker känslorna. Tjejer brukar oftast vara bättre på att uttrycka känslor och tankar än vi killar. De pratar ofta med sina tjejkompisar om saker som hänt, medan kilar oftast håller det inom sig. Varför håller vi killar det inom oss? Troligtvis för att det inte är manligt och macho att tala om känslor. Medans det är feminint att tala om känslor och gråta, vilket också ses som icke-macho.


Ett exempel är slutet av 80- och 90-talet, då det var väldigt manligt att dansa. Idag är det inte lika manligt, och de flesta män avstår från att dansa. Det är inte för att de är dåliga på det, utan för att de inte får chansen att göra det så ofta. Det är inget man bara "gör". Då syftar jag främst på män i +25 årsåldern.  Av egen erfarenhet har manliga ungdomar oftast lätt för att dansa jämfört med de lite äldre. Kanske håller trenden på att vända och göra det manligt att dansa igen? Men vem bär skulden/ ansvaret till? Samhällets så klart! Normerna förändrar allt för oss, vad som är "inne" och "ute".


Är tjejer snällare än killar? Kan tjejer uttrycka kärlek och andra känslor bättre? Jag tror inte det. Vi gör det på väldigt olika sätt, så bättre & sämre finns helt enkelt inte. I media uppfattas tjejer oftast som givmildare och mer kärleksfulla. Under den grekiska antiken ser vi t.ex. att kärleksgudinnan är en kvinna vid namn Afrodite. Varför just en kvinna?


Kvinnor verkar i alla fall vara mer sexsymboler än män, söker man sexsymbol på google.com kommer vi fram till wikipedia.org/wiki/Sexsymbol. Där ser vi att av 9 namn, är 7 namn feminina. De enda männen är James Dean & Elvis Presley, å andra sidan har vi storbystadde kvinnor som Brigitte Bardot, Jessica Simpson och Pamela Anderson även porrstjärnor som Jenna Jamesson.


Eftersom wikipedia regeras av samhället och samhället kan ändra vad som finns där, verkar det självklart att samhället ser kvinnor som större sexsymboler än män (7 av 9 namn på wikipeida). Varför kan inte män vara det? Är det möjligen därför fler våldtäkter Vi fick lära oss under svensklektionen att i det antika Grekland fanns inget härligare än att älska med en man! Då blev man dessutom inte homosexuell-stämplad utav samhället p.g.a. männen hade en fru och barn.•3.      Hur jämställda är vi Sverige idag? Ibland hävdas att Sverige är världens mest jämställda land i världen, andra menar att vi har långt kvar till verklig likabehandling och jämställdhet mellan könen.  Jämför Sverige med ett annat land (eller om ni vill kan ni istället jämföra två andra olika typer av länder tex  ett i -land u-land ) utifrån statistiska uppgifter eller mer fritt. Diskutera först vilka frågor eller uppgifter som är mest utslagsgivande för att avgöra graden av jämställdheten i ett land . Försök sedan hitta statistiska uppgifter krig detta, och dra slutsatser.

Jag tänker jämföra Sverige och Iran gällande frågan och se vilket land som egentligen är mer jämställt utifrån vetenskaplig statistik samt från en samhällsvetenskaplig vinkel.

Irans styrelseform är väldigt särskild. Den 11 februari 1979 störtades den Iranska monarkin och Islamisterna gjorde revolution. Landets styrelseform en blandning av demokrati och teokrati. Teokrati betyder gudsstyre, vilket innebär att att landet styrs indirekt av gud - då hans lagar används.

Efter den islamistiska revolutionen 1979 blev Ruhollah Khomeni Irans högsta politiska och andeliga ledare fram till hans död år 1989 i Tehran. När Ruhollah. K. tog makten 1979 blev Irans ställning väldigt nedsatt. Sociala, ekonomiska och kulturella konsekvenser för Iran var ett faktum, då han genom revolution införde helt nya, hårda lagar som förbjöd det mesta - samtidigt som allt det kulturella  ändrades.

Trots att det var delvis en "demokrati", blev lagarna väldigt hårda. Om Iran är en demokrati eller inte kan diskuteras, men detta är inte syftet i detta arbete.


Irans lagar i korthet:


•·           Kvinnor har rätt till akademisk utbildning, men sociala och rättsliga hinder verkar begränsa kvinnornas potentiella chanser att nå höga positioner inom yrkeslivet.


•·           1985 infördes lagen om att mödrar har rätt till tre månaders betald mammaledighet.

                             Kvinnor som ammar har rätten att gå ifrån jobbet två halvtimmar per dag för att ge sitt                             barn mat. Samma lag ger också kvinnor rätt till pension. Lagen förklarar även att                        företag med kvinnliga anställda är skyldiga att ordna barnpassning åt deras småbarn.


•·           Könssegregering, är fortfarande en lag i Iran. Det betyder att kvinnor och män inte får beblanda sig hur som helst om de inte är släkt. Kvinnor måste åka i en specifik avdelning på bussen, och gå genom separata entréer till universitetet, flygplatsen, bibliotek och andra offentliga samlingsplatser. Detta är inte diskriminerande då man behandlar båda könen lika, med egna entréer osv..Men kvinnor får tyvärr inte delta i sportevenemang, men detta förbjud följs dock inte alltid och undantag sker.


•·           Kvinnor får endast behandlas av kvinnliga läkare, och män av manliga på sjukhusen. Lagen godkändes år 1998 av det dåvarande parlamentet. Om lagen fungerar i praktiken är svårt att säga, då det finns betylidgt mer manliga läkare än kvinnliga. Men hur som helst ger det kvinnor sociala rättigheter att bli läkare, utan press från allmänheten.


•·           Kvinnor i Iran måste beslöja hela kroppen när de visar sig offentligt. Efter  Ruhollah Khomenis död år 1989 har det politiska klimatet ändrats en aning. Men lagen finns dock kvar, och kvinnor riskerar spöstraff och fängelse om myndigheter bedömer klädseln som oanständigt. Bilder på obeslöjade kvinnor får inte visas i Iransk media, även om kvinnorna är utländska.

•·           Efter revolutionen år 1979, stifdades lagar i enlighet med Sharia. Sharia i korthet omfattar alla regler som en troende muslim bör följa. Den är uppdelad på två sätt:

Ibadat; Plikter inför Gud, behandlar bönen och gudstjänstelivet.

Mumalat; Regler rörande transaktioner mellan människor. Behandlar samhälleliga frågor.


•1.         Enligt dessa lagar kan flickor giftas bort vid nio års ålder.

•2.         Alla kvinnor måste ha sin fars eller någon annan manlig släktings tillstånd för att få gifta sig.

•3.         Siqeh, vilket innebär "tillfälligt äktenskap". En man man ingå i hur många tillfälliga äktenskap som helst. Siqeh ger heller inte kvinnan alla rättigheterna som de får vid fullbordad, traditionellt äktenskap.

•4.         Kvinnor och män som begått äktenskapsbrott kan stenas till döds som straff.

•5.         1983 fick kvinnorna rätten att begära skilsmässa, men hon är tvungen att bevisa äktenskapsbrott eller ha andra goda anledningar. Mannen kan däremot begära skilsmässa utan att säga ett ord.

•6.          Sedan 1986 har frånskilda kvinnor rätt till underhåll och till en del av den egendom som paret skaffat under sin tid som gifta.

•7.         1998 förbättrades kvinnors möjlighet att få vårdnaden om barnen efter skilsmässa. De får endast vårdnaden om fadern inte är kapabel att ta fostra barnen.

•8.          Sharialagen begränsar också kvinnors möjlighet att tala i en rättegång, eftersom en kvinnas vittnesmål bara är värt hälften av en mans under en rättegång.

•9.         En kvinna som vill resa utomlands måste visa upp sin makes/ annan manlig släktings skriftliga medgivande.
I Sverige är lagarna mycket tydligare, då vi rent teoretiskt har det helt jämställt.


Vi har den s.k. Jämställdhetslagen (1991:433)

Saxat från: http://www.jamombud.se/lagarna/jamstalldhet/lagenitext.asp'

" Utfärdad: 1991-05-23 Ändringar införda t.o.m. SFS 2005:476

Lagens ändamål

1 § Denna lag har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i fråga om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet (jämställdhet i arbetslivet)."


Jämställdhetslagen är vårt rättsliga skydd mot jämställdhetsbrott. I Sverige kan vi åtala någon för denna hemska lagöverträdelse. Valde att endast saxa paragraf ett från lagen, då jag tycker att den i korthet bekräftar lagens skydd, och är väldigt tydlig samt lätt att förstå.

Men vi hör trots allt om detta hidösa brott väldigt ofta i media.

Att bli diskriminerad p.g.a. kön tycker jag verkar väldigt dumt, och inte minst sagt hänsynslöst av den som diskriminerade en.

Hade det varit andra former av diskriminering hade jag genast blivit sur, men om någon diskriminerar mig för mitt kön tänker jag väl:

"Jaha, då är det 50 % av befolkningen som sitter i samma båt som jag!" Så det är inte mycket man kan göra åt saken. Därför ser jag könsdiskrimineringsbrott som något väldigt fånigt, och absolut inget man ska ta illa upp vid.

Men eftersom vi har lagen, kan vi vara glada åt de som verkligen tar illa vid sig när de blir könsdiskriminerade. Att de har juridiskt stöd glädjer oss, att vi har det när vi själv kan behöva det är ett stort plus, som verkligen höjer levnadsstandarden i ett land för sina invånare. Att kunna anmäla den lokala kiosken för könsdiskriminering värmer oss väldigt mycket. När vi i framtiden inte kan få sommarjobb därför att vi tillhör ett visst kön... men då vet vi att vi har lagen på vår sida och kan göra en anmälan i hopp om att få stora summor i skadestånd.

Jämställdhetslagen kan ses som väldigt fånig (från min sida då jag inte blivit utsatt för könsdiskriminering) men helt ärligt tycker jag att det är bra att den finns för de som behöver den.


Till likhetsgranskningen mellan Sverige-Iran:

Sverige kan väldigt enkelt ses som mer jämställt än Iran på endast ett sätt, det juridiska. Eftersom Iran styrs av de diskriminerande Sharialagarna och Sverige har jämställdhetslagen som skyddar invånarna mot könsdiskrimineringsbrott. I mina ögon verkar det som att sätta plus på Sverige och minus på Iran. Då länderna är väldigt olika.

Tyvärr finns inte mycket att jämföra, men den enkla slutsatsen är att Sverige är MYCKET mer jämställt än Iran. Ett land vars lagar delvis tillåter diskriminering, gör det väldigt svårt att jämföra med något annat icke-diskriminerande land.  

Värt att nämna kan vara att vad vi i "väst" anser vara diskriminerande kanske inte invånarna i Iran håller med om. De är kanske diskriminering inte ett lika stort problem för invånarna, fastän vi i väst häpnar av att se lagarna. Därför måste jag återigen repetera några rader jag skrev i fråga ett:

" Synen på män och kvinnor är idag väldigt delad p.g.a. vart man befinner sig rent geografiskt. Vi i "väst" tycker säkert att kvinnor i Mellanöstern och delar i Afrika inte behandlas lika, och därmed är "utpressade, diskriminerade, okunniga och allmänt illa behandlade". Men vilken rätt har vi i väst att ens tänka, och inte minst uttrycka oss på det viset i media och andra diskussioner. (Vi får bortse från yttrandefrihetslagen... "(fan vilket bra land vi lever i))

"...Vi lever under våra samhällsnormer här. Varför ska vi, uppfostrade på vårt vis kunna kritisera deras samhällsnormer som delvis uppfostrat dem?


Enligt BNP, GDP, GDI och andra mätningar lever vi i väst bättre och har högre levnadsstandarder .  Men samhällsnormer är väldigt avgörande, de kan ha bättre/sämre samhällsnormer, där vad anses rätt och fel är helt annorlunda. Därför finns inget rätt och fel, då de är uppfostrade på deras vis och vi på vårt. "


Kortfattat av vad jag försöker komma fram till är; rätt är inte alltid rätt.
  

Källor:

Internet;

http://www2.amnesty.se/uaonnet.nsf/senastezope/20F6C39541922492C12571F8002E0E3D?opendocument
(30 september 2008, klockan 14.00)

http://www.feministisktinitiativ.se/artiklar.php?show=392
(30 september 2008, klockan 14.00)

http://tvs.se/kf/arkiv/iran1.htm
(30 september 2008, klockan 14.12)

http://www.jamombud.se/lagarna/jamstalldhet/lagenitext.asp
(2 oktober 2008, klockan 22.16)

http://hdrstats.undp.org/countries/country_fact_sheets/cty_fs_IRN.html
(2 oktober 2008, klockan 22:53)

http://hdrstats.undp.org/countries/country_fact_sheets/cty_fs_SWE.html
(2 oktober 2008, klockan 22:49)

http://www.suntliv.nu/AFATemplates/Page.aspx?id=11746
(27 september 2008, klockan 09.28)

http://www.scb.se/templates/pressinfo____148232.asp   
(24 september 2008, klockan 12:48)


YEAAHH

•1.       Hur olika är mäns och kvinnors beteenden, värderingar, förutsättningar och villkor?

Beskriv skillnaderna mellan könen som du uppfattar det. Vad beror skillnaderna på? Hur mycket beror det på biologiska skillnader och hur mycket på vår uppfostran och samhällets normer? Tycker du att synen på och uppdelningen mellan män och kvinnor är bra som den är eller borde den förändras? Isåfall hur.  Argumentera för din åsikt!


Män och kvinnor har såklart olika beteenden, värderingar, förutsättningar  och villkor. Varför ?

Därför att det är den biologiska faktorn som separerar oss, vilket är naturligt. Varför ska man försöka göra ALLT jämställt när naturen själv separerat oss och gett oss delade beteenden, värderingar, förutsättningar och villkor.

Kvinnor föder barn, det gör inte vi?

Män jagade, det gjorde inte kvinnor  - då de var för upptagna med att göra "världens jobbigaste sak" dvs. att uppfostra många barn.


Att vi fått tilldelade yrken & arbeten p.g.a. vår fysik, vår mentalitet, vår förmåga att utföra något - vilket allt länkas till vårt kön.


Nu har vi gått tillbaka i tiden väldigt långt, då män jagade osv. ...men det är från den tiden vi har fått vårt beteende: när kvinnorna uppfostrade många barn var ansvar, lugnhet i samband med kärlek till barnen mycket viktigt.  Mentaliteten var stor, och allt hängde på uppfostran med stor disciplin då barnen sönerna skulle bli stora & starka krigare/jagare - medan döttrarna skulle bli disciplinerade "hemmafruar" som skulle gör allt för att tillfredställa sin make när han kom hem helt utmattad på natten.


Detta skedde samtidigt som männen var ute och jagade, kämpade för att överleva. Han hade inte bara sig själv att mata, utan sin fru och deras barn. Det spelade ingen roll om mannen kom hem tomhänt, utan något byte i händerna - familjen stöttade honom och det fanns alltid en annan dag han kunde gå ut och jaga. Mannen jagade därför att han var bäst lämpad för att jaga. När han mötte vilda djur i naturen, mitt i natten blev det självklart att han blev rädd... men efter ett tag minskade rädslan då han lärde sig vilka djur som var farliga, och tvärtom. Mannen utvecklade oerhörd disciplin då han var tvungen att vänta på bytet under en väldigt lång tid. Rädslan minskade och disciplinen, tålamodet, styrkan, uthålligheten och mycket annat ökade... pga. hans arbete.


Detta skar sig djupt i våra benstommar då det var naturligt för mannen att jaga, och kvinnan att föda barn och ta hand om familjen.


Det leder till att värderingarna på så sätt blir olika. Mannen värderade främst en dagssyssla (då det fortfarande var ljust ute) och det var att jaga -> som sedan kom att bli till att jobba. Vilket det är idag. (Att försörja familjen).


I "västvärlden" har detta ändrats en smula då medelklassen ofta har en kvinna/mamma i hemmet som också jobbar. Men att mannen jobbar och försörjer familjen på olika sätt, syns främst i u-länder. Om vi tittar på t.ex. mitt hemland Kosovo före 1998 (innan kriget bröt ut)  så var det främst mannen som jobbade i hushållet medan kvinnan var en s.k. "hemmafru".

Efter kriget under utvecklingen och återuppbyggnaden av landet med hjälp från "västvärlden" har de gamla traditionerna dolts - och med tanke på världsekonomins lågkonjunktur och stigande bensinpriser är nu även "hemmafrun" tvungen att arbeta. (Trots att arbetslösheten är så låg, vilket den egentligen inte är utan de flesta jobbar svart)


Kvinnor och män har det i Sverige väldigt bra! Varför? Vi anses som det mest jämställda landet. Trots det klagar vi och försöker få varenda sak jämställt.


I mina ögon anser jag att det är resultatet av ett jämställt land. Då folk hela tiden försöker klaga på varenda sak som inte är "jämställt" . I ett demokratiskt & jämställt land kan många tycka är det perfekta landet. Men vad händer när något är perfekt? Man försöker hela tiden hitta sårbarheter, skavanker och andra saker som kan missnöja en.


Därför säger jag bara, släpp det! Vi lever i världens mest jämställda och jämlika land!

För att få ett land så jämställt som möjligt är man tvungen att bryta lagarna! Ett exempel är när Lunds Universitet antog studenter, där i en utbildning majoriteten % kvar kvinnor. För att jämna ut detta antog de fler % män vid nästa uttagning - vilket många tycker är fel. Men grundtanken var god? Eller?!


Välkommen

SKa snart börja skriva :)

Välkommen till min nya blogg!


RSS 2.0